Small company logo:
 
Phylloporia (Phellinus) ribis
Pylloporia ribis Krusbärsticka6.jpg

Phylloporia (Phellinus) ribis Krusbärsticka, denna kan man hitta på gamla röda vinbärsbuskar,ibland även på krusbär,den är mycket sällsynt, den finns bara på de gamla arterna som inte var resistenta mot mjöldagg.Det finns heller ingen anledning att ta bort svampen  eller busken,då det verkar som om den inte förstör busken, eller minskar skörden

Top of Page