Small company logo:
 
Stemonitis sp.
Stemonitis sp kopiera.jpg
Stemonitis sp. vet inte vilken av de fyra arterna det är.Svampen är ingen riktig svamp det är en Myxomycet

Top of Page