Small company logo:
 
Squamanita paradoxa
Squamanita paradoxa kopiera.jpg
Squamanita paradoxa denna svamp parasiterar på grynskivling, den gula foten är grynskivlingens

Top of Page