Small company logo:
 
Sarcosoma globosa
bombmurkla2 kopiera.jpg
Sarcosoma globosa Bombmurkla, trevlig vårsvamp, sällsynt och Fridlyst. Du får altså inte plocka svampen, men är tillåten att hugga ner skogen så svampen försvinner.Fan va sjukt, vad har naturvårdsverket i skallen, senap?

Nu följer några frk,från lokalen i Fjellskäfte ca 2000 st

Bombmurkla 1 Fjellskäfte.jpg
Bombmurkla 3 Fjellskäfte.jpgBombmurkla 2 Fjellskäfte.jpg
Bombmurkla 4 Fjellskäfte.jpgBombmurkla7 Fjellskäfte.jpg
Bombmurkla9 Fjellskäfte.jpgTop of Page