Small company logo:
 
Pulveroboletus hemicrysus
Pulveroboletus hemicrysus 2 kopiera.jpg
Pulveroboletus hemicrysus (vet ej om den har ett svenskt namn) sällsynt, hittad av Suber norr om sthlm i sågspånshög

Top of Page