Small company logo:
 
Geoglossum starbeckii
geoglossum starbeckii 2  kopiera.jpgGeoglossum starbeckii, Jordtunga sp, dom är kanske inte så ovanliga, utan bara svåra att se


Top of Page