Small company logo:
 
Elaphomyces sp
Elaphomyces leveillei & muricatus kopiera.jpg
Elaphomyces  muricatus & leveillei Hjorttryffel sp, & Torvhjorttryffel(den svarta)  är roliga svampar att hitta , torvhjorttryffeln är sällsynt, den växer vid kärr och sjöar i svart jord. Vi räknar dem inte som ätliga, fast de förr kunde höja potensen (eftersom de liknar testicklar) hundar verka gilla att käka på svampen

Top of Page