Small company logo:
 
Cordyceps ophioglossoides
Cordyceps ophioglossoides  2 Smal svampklubba kopiera.jpg

Cordyceps ophioglossoides Smal svampklubba parasiterar på Hjorttryffel, men frk,sitter inte alldeles i närheten av värden, det går gula hyfer mellan värd och svamp

Top of Page